Case Palta

Tilastotietojen kanssa työskennellessä merkittävä osa ajasta kuluu rutiininomaisiin tehtäviin, kuten tiedonhakuun ja päivittämiseen sekä aineistojen muokkaukseen ja käsittelyyn. Automatisoimalla prosesseja pystymme tuottamaan enemmän ja nopeampaa palvelua

Palta halusi parantaa työn tuottavuutta ja ottaa työntekoa tehostavia ratkaisuja käyttöön. Rakensimme tätä varten Paltalle Robottiekonomistin, joka koostaa automaattisesti ajan tasalla olevat tiedot palvelualojen keskeisistä tunnusluvuista.

Palta hyödyntää robottia kolmella eri tavalla tuottavuuden parantamiseksi:

  1. Paltan nettisivulle Robonomistin rakentama Dashboard, jonne Robotti tuottaa ajan tasalla olevat kuviot ja tekstit
  2. Paltan palvelujen suhdanteet -katsauksen kuviot päivittyvät automaattisesti julkaisupohjaan
  3. Lisäksi robotti ylläpitää päivittyvää kuviopankkia sekä teknistä ennustetta palvelualojen liikevaihdosta ja työllisyydestä

Toteutus

Robotti hakee datan päivittäin eri lähteistä sekä käsittelee, analysoi ja päivittää tiedot graafi- ja tekstimuodossa. Tiedon haussa hyödynnetään Robonomistin kehittämää tietoalustaa, johon on kytketty lukuisia eri tilastolähteitä Tullista Euroopan komissioon.

Paltan Dashboard on toteutettu kevyeällä tavalla hyödyntämällä iframe upotuksia. Näin kuviot ja tekstit on helppo upottaa nettisivulle. Lisäksi on mahdollista muokata järjestystä ja lisätä ihmisen kirjoittamaa tekstiä robotin tuottaman tekstin joukkoon.

Jotta tuotetut kuviot olisivat helposti saatavilla, robotti muodostaa myös kaikki kuviot sisältävät Powerpoint kalvosetin.

Valmis palvelu

Palta Dashboard

Palta suhdannekatsaus