ROBONOMIST 

Data scraping palvelut

Data scraping palvelut

Scraping as a Service

Data scraping on palvelu, joka nopeuttaa suurten ja hajanaisten tietomäärien keräämistä ja analysointia. Scraping, tai tutummin skreippaus avaa ovet datahaun dynaamiseen maailmaan. 

Mitä sinä tekisit, jos voisit kerätä tietoa miltä tahansa verkkosivulta, milloin tahansa? Analysoi kilpailijakenttää, tee sisällönseurantaa, kerää hintatietoja, yms.

Mikä skreippaus?

Skreippaamisessa käytetään edistyneitä teknologioita, robotteja, jotka hakevat ihmisen lailla tieto netistä – botit vain tekevät sen moninkertaisesti tehokkaammin: robotti navigoi verkkosivuilla, tunnistaa ja kerää tarpeelliset tiedot ja tallentaa ne haluttuun muotoon. Skreippaamisen automatisoidut prosessit mahdollistavat tietojen keräämisen nopeasti ja tehokkaasti ilman manuaalisia työvaiheita.

Skreippaus sopii erinomaisesti yrityksille ja organisaatioille, jotka tarvitsevat säännöllisesti päivittyvää tietoa markkinoista, kilpailijoista, asiakaskäyttäytymisestä tai muista oleellisista seikoista. Se on ihanteellinen työkalu markkinatutkimukseen, kilpailuanalyysiin, hintaseurantaan ja moniin muihin sovellutuksiin.

Tiedonhaun mahdollisuudet ovat moninaiset. Mikäli tärkeää tieto on olemassa verkossa, mutta se ei ole helposti saatavilla tai tiedonhakuun menee paljon aikaa, on se lähes varmasti mahdollista hakea tehokkaammin koneellisesti. Skreippaus mahdollistaa entistä monipuolisemman tiedon automaattisen haun, käsittelyn ja hyödyntämisen.

Data scraping avaa ovet entistä laajemmille data-analyysien, tutkimusten, seuranta- ja raporointimahdollisuuksille.
Alla eritelty esimerkkejä ratkaisuista:

Markkinatutkimus

Ymmärrä paremmin kilpailukenttääsi ja asiakaskuntaasi keräämällä tietoa hinnoista, tuotearvosteluista ja kuluttajien mieltymyksistä.

Lead Generation

Hanki laadukkaita liidejä keräämällä yhteystietoja potentiaalisten asiakkaiden verkkosivuilta.

SEO-Analyysi

Paranna verkkosivustosi näkyvyyttä hakukoneissa keräämällä tietoa avainsanoista ja backlinkeistä.

 

Data-analyysi ja raportointi

Luo syvällisiä analyysejä ja raportteja tarpeenmukaisesti kootusta datasta, jotta voit tehdä perusteltuja päätöksiä.

Skreippaus luo uusia mahdollisuuksia

Scrape-palvelun avulla organisaation arvon luonti on mahdollista tehostaa entisestään, sillä skreippaamalla kaikenlainen hajanainen tiedonkeruu ja -käsittely on mahdollista toteuttaa niin tehokkaasti kuin nykyaikana on mahdollista. Skreippaus voi tarjota arvokasta tietoa, jota ennen ei ollut mahdollista tuottaa, auttaen organisaatiota pysymään informoituna ja reagoimaan nopeasti muuttuviin markkinatilanteisiin.

Skreippauksen mahdollisuudet ovat lähes rajattomat, joten hyödyntäkää datarobotit strategiseksi eduksenne jo tänään. Mielellämme kerromme lisää skreippaamisesta!

VALTAVA TIETOVARANTO

Robonomist Datapata tarjoaa pääsyn laajaan valikoimaan erilaisia datalähteitä, kattaen niin kansalliset kuin kansainvälisetkin tietokannat. Yli 80 0000 tietotaulua heti saatavilla Excel-työkaluun.

AJANTASAISUUS

Aina ajantasainen datapankki tehostaa asiantuntijatyötä, eikä äyttäjien ei tarvitse huolehtia datan ylläpidosta tai päivityksistä, sillä Datapata hoitaa nämä tehtävät automaattisesti.

LAATU

Julkisten tiedontuottajien aineistot valmiiksi parsittuna ja vaivattomasti käytettävissä rajattomasti läpi organisaation. Laadukas data mahdollistaa tarkemman analyysin ja paremman päätöksenteon.

*Tietolähteet tällä hetkellä, lisäyksiä tehdään jatkuvasti

Tietolähteet saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

 • Statistics Finland (StatFin & StatFin archive databases)
 • Statistics Finland municipal data (Key figures & Financial data)
 • Paavo postal code area statistics by Statistics Finland
 • Experimental statistics by Statistics Finland
 • Immigrants and integration database by Statistics Finland
 • Finnish Tax Administration
 • Finnish Centre for Pensions
 • Natural Resources Institute Finland (Luonnonvarakeskus LUKE)
 • Traficom database (The Finnish Transport and Communications Agency)
 • Customs Finland
 • THL Sotkanet
 • Vipunen, Education Statistics Finland
 • Helsingin seudun aluesarjat -tilastotietokanta
 • Helsingin ympäristötilasto
 • Eurostat
 • European Commission Business and consumer surveys
 • World Bank
 • OECD
 • ECB Statistical data warehouse
 • COVID-19 data (THL Epirapo, ECDC, and covid19datahub.io)
 • Statistics Sweden
 • The Swedish National Institute of Economic Research
 • Swedish Agricultural Agency
 • Statistics Norway
 • Statistics Denmark
 • Statistics Iceland
 • Statistics Estonia
 • United Nations Economic Commission for Europe Statistical Database
 • Nordic Statistics Database
 • U.S. Energy Information Administration database
 • FRED, Federal Reserve Economic Data, St. Louis Fed
 • Robonomist’s curated tidy data tables