ROBONOMIST 

Ekonomistipalvelut

Ekonomistipalvelut

Economics as a Service

Robonomistin ekonomistipalvelut tarjoavat kattavaa datan analysointia ja taloudellisten trendien ennustamista, hyödyntäen automatisoituja työkaluja rutiinitehtävien tehokkaaseen hoitamiseen. Palvelut mahdollistavat syvällisen markkinatietouden ja alueellisen tai toimialakohtaisen ymmärryksen

Robonomistin robottiekonomisti on palvelu, joka yhdistää ekonomistiosaamisen ja automaation taloustieteelliseen analyysiin ja päätöksentekoon. Palvelun keskeinen tehtävä on helpottaa datan keräämistä, analysointia ja sen muuntamista julkaisuvalmiiksi dokumenteiksi, jotka voivat olla esimerkiksi raportteja, ennusteita tai suhdannekatsauksia. Automatisointi vapauttaa ekonomistit ja analyysin parissa työskentelevät ammattilaiset manuaalisista ja aikaavievistä tehtävistä antaen heille mahdollisuuden keskittyä enemmän strategiseen ajatteluun, syvällisempiin analyyseihin ja monimutkaisempiin taloudellisiin ongelmiin.

Robonomistin robottiekonomisti on palvelu, joka yhdistää ekonomistiosaamisen ja automaation taloustieteelliseen analyysiin ja päätöksentekoon. Palvelun keskeinen tehtävä on helpottaa datan keräämistä, analysointia ja sen muuntamista julkaisuvalmiiksi dokumenteiksi, jotka voivat olla esimerkiksi raportteja, ennusteita tai suhdannekatsauksia. Automatisointi vapauttaa ekonomistit ja analyysin parissa työskentelevät ammattilaiset manuaalisista ja aikaavievistä tehtävistä, antaen heille mahdollisuuden keskittyä enemmän strategiseen ajatteluun, syvällisempiin analyyseihin ja monimutkaisempiin taloudellisiin ongelmiin.

MITÄ TARJOAMME?

Robonomist tarjoaa ekonomisteille kattavia palveluita taloudellisen datan automatisointiin ja analysointiin, sisältäen tietoalustat nopeaan ja helppoon pääsyyn ajantasaiseen taloustietoon ja vähentäen manuaalista tiedonkeruuta. Kuvio- ja kuvioalustatyökalut tukevat taloudellisten tietojen visuaalista esittämistä, helpottaen kuvioinnin ja graafien luomista ja päivitystä, kun taas data-analytiikka ja ekonomistyön suunnittelupalvelut syventävät analyysia ja ymmärrystä yhteiskunnasta ja toimintaympäristöstä. Lisäksi automaattinen kuvioiden julkaisu ja päivittäminen  tehostavat raportointiprosesseja ja varmistavat tiedon ajantasaisuuden, auttaen ekonomisteja säästämään aikaa ja keskittymään syvällisempään taloudelliseen analyysiin ja tutkimukseen.

KENELLE?

Robonomistin automatisoidut ekonomistipalvelut ovat suunnattu sekä organisaatioille, joilla on oma ekonomisti että niille, joilla ei ole. Palvelut tarjoavat datan analysointia, ennustemalleja ja raportointitoimintoja, auttaen ekonomisteja vapauttamaan aikaansa syvällisempään analyysiin ja strategiseen suunnitteluun. Organisaatioille ilman omaa ekonomistia palvelut mahdollistavat edistyneiden taloudellisen analyysin työkalujen hyödyntämisen, tuoden laajempaa ymmärrystä ja tukea päätöksentekoon.

MITÄ TARJOAMME?

Robonomist tarjoaa ekonomisteille kattavia palveluita taloudellisen datan automatisointiin ja analysointiin, sisältäen tietoalustat nopeaan ja helppoon pääsyyn ajantasaiseen taloustietoon ja vähentäen manuaalista tiedonkeruuta. Kuvio- ja kuvioalustatyökalut tukevat taloudellisten tietojen visuaalista esittämistä, helpottaen kuvioinnin ja graafien luomista ja päivitystä, kun taas data-analytiikka ja ekonomistyön suunnittelupalvelut syventävät analyysia ja ymmärrystä yhteiskunnasta ja toimintaympäristöstä. Lisäksi automaattinen kuvioiden julkaisu ja päivittäminen  tehostavat raportointiprosesseja ja varmistavat tiedon ajantasaisuuden, auttaen ekonomisteja säästämään aikaa ja keskittymään syvällisempään taloudelliseen analyysiin ja tutkimukseen.

KENELLE?

Robonomistin automatisoidut ekonomistipalvelut ovat suunnattu sekä organisaatioille, joilla on oma ekonomisti että niille, joilla ei ole. Palvelut tarjoavat datan analysointia, ennustemalleja ja raportointitoimintoja, auttaen ekonomisteja vapauttamaan aikaansa syvällisempään analyysiin ja strategiseen suunnitteluun. Organisaatioille ilman omaa ekonomistia palvelut mahdollistavat edistyneiden taloudellisen analyysin työkalujen hyödyntämisen tuoden laajempaa ymmärrystä ja tukea päätöksentekoon.

Miten robonomist on auttanut ekonomistejÄ?

Yhteistyömme PTT:n kanssa:

Olemme toteuttaneet Pellervon taloustutkimukselle (PTT) laajan valikoima edistyksellisiä talouden datapalveluja, jotka ovat merkittävästi tehostaneet ja nopeuttaneet taloudellisten ennusteiden ja tutkimusten luomista. Tarjoamamme kokonaisvaltainen palvelupaketti kattaa tietoalustan, kuvioalustan ja kuviotyökalun, jotka yhdessä mahdollistavat datan syvällisemmän analysoinnin ja standardoinnin. Tietoalustamme kautta tarjottavat tiedot ovat aina ajantasaisia ja helposti saatavilla, mikä vähentää huomattavasti manuaalisen työn tarvetta. Kuviotyökalumme ja kuvioalustamme avulla PTT voi hyödyntää aiemmin luotuja kuvioita, jotka päivittyvät automaattisesti uusimmilla tiedoilla. Tämän lisäksi palvelumme tukevat PTT:n kykyä luoda interaktiivisia ennustekuvioita ja laajentaa talouden seurantaa, mikä avaa uusia mahdollisuuksia palveluiden ja ennustemallien kehittämiseen. Yhteistyö on johtanut työn tehokkuuden kasvuun ja antanut PTT:lle mahdollisuuden keskittyä syvällisempään taloustieteelliseen tutkimukseen.

Lisätietoja: Pellervon taloustutkimus ja Robonomist

Yhteistyömme Paltan kanssa:

Olemme kehittäneet Palvelualojen työnantajajärjestö Palta ry:lle Palbot-nimisen robottiekonomistin. Palbotin keskeinen tehtävä on korvata toistuvat taloudelliset rutiinityöt ja vapauttaa ekonomistien aikaa tärkeämpään analyysityöhön. Palbot automaattisesti kerää, päivittää ja esittää merkittäviä taloustietoja palvelualan sektorilta Paltan verkkosivustolle. Algoritmi hakee päivittäin uusimmat tiedot eri lähteistä, käsittelee ja analysoi ne, ja tuottaa julkaisukelpoisia kuvioita verkkosivustolle sekä esitysmateriaaleihin. Lisäksi robottiekonomistimme päivittää Paltan puolivuosittaisen Palvelujen suhdanteet -katsauksen kuviot ja ylläpitää jatkuvasti päivittyvää kuviopankkia, sekä teknistä ennustetta palvelualojen liikevaihdosta ja työllisyydestä. Palvelu on tehostanut tiedonkeruuta ja -analysointia, parantaen samalla Paltan tarjoamia palveluita jäsenilleen.

Lisätietoja: Palta ja Robonomist

Projektimme Erikoiskaupan Liitto ETU:n kanssa:

Olemme Robonomistissa suunnitelleet ja toteuttaneet Erikoiskaupan liitto ETU:lle erikoiskaupan seurantasivuston. Tämä sivusto on luotu tarjoamaan ajantasainen ja kattava kuva erikoiskaupan kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä, kuten kuluttajasentimentistä ja hintatrendeistä. Sivuston visuaalinen ilme on suunniteltu vastaamaan ETU:n brändiä, ja kaikki kuvioinnit integroituvat saumattomasti sivuston kokonaisuuteen. Olemme myös kehittäneet sivustolle lyhyen aikavälin autoregressiivisen ennusteen erikoiskaupan myynnistä, joka antaa oivalluksia tuoreista muutoksista liikevaihdossa, auttaen ETU:a ymmärtämään paremmin alansa dynamiikkaa ja suunnittelemaan strategioita jäsentensä hyväksi. 

Lisätietoja: Erikoiskaupan Liitto ETU

Yhteistyömme Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA:n kanssa:

Olemme  toteuttaneet Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlalle ohjelmistorobotin, joka on auttanut Suhdannenäkymät-julkaisun tiedon automatisoinnissa. Robotti hakee tuoreet tiedot eri lähteistä, kokoaa ne valmiiksi taulukoiksi ja kuvioiksi, ja asettaa ne julkaisuvalmiiseen raporttipohjaan. Etlan tavoitteena on ollut vapauttaa asiantuntijat rutiininomaisesta datahausta, keskittäen heidän panoksensa syvällisempään datan analysointiin ja ennustetyön laadun parantamiseen. Tämän projektin tarkoituksena on tehdä raportin julkaisuprosessista sujuvampaa, keskittäen heidän panoksensa analyysiin ja ennustetyön laadun parantamiseen.

Lisätietoja: ETLA ja Robonomist

Miten robonomist on auttanut ekonomistejÄ?

Yhteistyömme PTT:n kanssa:

Olemme toteuttaneet Pellervon taloustutkimukselle (PTT) laajan valikoima edistyksellisiä talouden datapalveluja, jotka ovat merkittävästi tehostaneet ja nopeuttaneet taloudellisten ennusteiden ja tutkimusten luomista. Tarjoamamme kokonaisvaltainen palvelupaketti kattaa tietoalustan, kuvioalustan ja kuviotyökalun, jotka yhdessä mahdollistavat datan syvällisemmän analysoinnin ja standardoinnin. Tietoalustamme kautta tarjottavat tiedot ovat aina ajantasaisia ja helposti saatavilla, mikä vähentää huomattavasti manuaalisen työn tarvetta. Kuviotyökalumme ja kuvioalustamme avulla PTT voi hyödyntää aiemmin luotuja kuvioita, jotka päivittyvät automaattisesti uusimmilla tiedoilla. Tämän lisäksi palvelumme tukevat PTT:n kykyä luoda interaktiivisia ennustekuvioita ja laajentaa talouden seurantaa, mikä avaa uusia mahdollisuuksia palveluiden ja ennustemallien kehittämiseen. Yhteistyö on johtanut työn tehokkuuden kasvuun ja antanut PTT:lle mahdollisuuden keskittyä syvällisempään taloustieteelliseen tutkimukseen.

Lisätietoja: Pellervon taloustutkimus ja Robonomist

Yhteistyömme Paltan kanssa:

Olemme kehittäneet Palvelualojen työnantajat Palta ry:lle Palbot-nimisen robottiekonomistin. Palbotin keskeinen tehtävä on korvata toistuvat taloudelliset rutiinityöt ja vapauttaa ekonomistien aikaa tärkeämpään analyysityöhön. Palbot automaattisesti kerää, päivittää ja esittää merkittäviä taloustietoja palvelualan sektorilta Paltan verkkosivustolle. Algoritmi hakee päivittäin uusimmat tiedot eri lähteistä, käsittelee ja analysoi ne, ja tuottaa julkaisukelpoisia kuvioita verkkosivustolle sekä esitysmateriaaleihin. Lisäksi robottiekonomistimme päivittää Paltan puolivuosittaisen Palvelujen suhdanteet -katsauksen kuviot ja ylläpitää jatkuvasti päivittyvää kuviopankkia, sekä teknistä ennustetta palvelualojen liikevaihdosta ja työllisyydestä. Palvelu on tehostanut tiedonkeruuta ja -analysointia, parantaen samalla Paltan tarjoamia palveluita jäsenilleen.

Lisätietoja: Palta ja Robonomist

Projektimme Erikoiskaupan Liitto ETU:n kanssa:

Olemme Robonomistissa suunnitelleet ja toteuttaneet Erikoiskaupan liitto ETU:lle erikoiskaupan seurantasivuston. Tämä sivusto on luotu tarjoamaan ajantasainen ja kattava kuva erikoiskaupan kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä, kuten kuluttajasentimentistä ja hintatrendeistä. Sivuston visuaalinen ilme on suunniteltu vastaamaan ETU:n brändiä, ja kaikki kuvioinnit integroituvat saumattomasti sivuston kokonaisuuteen. Olemme myös kehittäneet sivustolle lyhyen aikavälin autoregressiivisen ennusteen erikoiskaupan myynnistä, joka antaa oivalluksia tuoreista muutoksista liikevaihdossa, auttaen ETU:a ymmärtämään paremmin alansa dynamiikkaa ja suunnittelemaan strategioita jäsentensä hyväksi. 

Lisätietoja: Erikoiskaupan Liitto ETU

Yhteistyömme Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA:n kanssa:

Olemme  toteuttaneet Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlalle ohjelmistorobotin, joka on auttanut Suhdannenäkymät-julkaisun tiedon automatisoinnissa. Robotti hakee tuoreet tiedot eri lähteistä, kokoaa ne valmiiksi taulukoiksi ja kuvioiksi, ja asettaa ne julkaisuvalmiiseen raporttipohjaan. Etlan tavoitteena on ollut vapauttaa asiantuntijat rutiininomaisesta datahausta, keskittäen heidän panoksensa syvällisempään datan analysointiin ja ennustetyön laadun parantamiseen. Tämän projektin tarkoituksena on tehdä raportin julkaisuprosessista sujuvampaa, keskittäen heidän panoksensa analyysiin ja ennustetyön laadun parantamiseen.

Lisätietoja: ETLA ja Robonomist

KATTAVAT TIEDOT

Robonomistin Maaraportti yhdistää tietoja monista arvovaltaisista lähteistä, kuten Tilastokeskuksesta ja Maailmanpankista, tarjoten kattavan yleiskatsauksen maailman maiden taloudesta ja kehityksestä. Sen reaaliaikaiset päivitykset varmistavat, että käyttäjät saavat aina luotettavinta ja ajankohtaisinta tietoa.

HELPPOKÄYTTÖISYYS

Maaraportti visualisoi monimutkaiset datat helposti ymmärrettäväksi, mahdollistaen nopean pääsyn keskeisiin taloudellisiin indikaattoreihin ja trendeihin. Visualisointi auttaa eri käyttäjäryhmiä, kuten analyytikoita ja päättäjiä, hahmottamaan tiedon nopeasti. Maaraportti voidaan tuottaa PDF-muodossa, verkkopalveluna tai kuviopankkina.

RÄÄTÄLÖINTI

Palvelu tarjoaa mahdollisuuden räätälöidä raportteja asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Raportit kootaan vertailualueiden mukaan aina parhaista lähteistä. Maaraportti-palvelun joustavuus tekee siitä arvokkaan työkalun monenlaisille organisaatioille, jotka tarvitsevat erityistä tietoa, laadukkaasti tuotettuna, strategisten päätöstensä tueksi​​.

HINNOITTELU

Tarjoamme Maaraportin perusversion kaikella tietosisällöllä ja vertailulla hintaan 1250€/kk (alv0).
Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä paras mahdollinen toteutus juuri teidän tarpeisiinne.