ROBONOMIST 

Ennustepalvelut

Robonomist tarjoaa ennustepalveluita, jotka perustuvat syvälliseen data-analyysiin. Palvelumme tunnistavat ja analysoivat historiallisia trendejä, nykyhetken dataa ja tulevaisuuden indikaattoreita, tuottaen luotettavia ennusteita, jotka auttavat yrityksiä suunnittelemaan tulevaisuuden toimenpiteitä. 

Meidän teknologiamme, kuten tekoäly ja koneoppiminen, on suunniteltu käsittelemään suuria datamääriä nopeasti ja tarkasti. Teknologiamme analysoi ja prosessoi dataa jatkuvasti, jotta ennusteemme ovat ajan tasalla ja luotettavia. Tämä mahdollistaa ennusteen jatkuvan päivityksen ja tarkkuuden.

Mitä voidaan ennustaa?

Robonomistin ennusteanalytiikka yhdistää historiallisen datan, reaaliaikaisen informaation ja tulevaisuuden trendit tuottamaan tarkkoja ennusteita, jotka auttavat yritystäsi suunnittelemaan eteenpäin. Tietopankistamme löytyy kaikki julkinen tieto, jota hyväksikäyttämällä yrityksen tai organisaation omalla datalla tehtyä ennustetta voi rikastaa ja se mahdollistaa vertailun sekä muuhun markkinaan että toimintaympäristöön. Me autamme löytämään teidän organisaation toimintaa selittäviä muuttujia markkinoilta ja muodostamaan realistisen kuvan tulevaisuudennäkymistä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

Miksi ROBONOMIST?

Tiimillämme on vuosien kokemus vaativasta ennustamisesta makrotalouden, varastojen, ajoneuvojen hintojen ja logistiikka-alan ennustamisesta tutkimus- ja liiketoimintakäytössä. Käytämme edistynyttä data-analytiikkaa, koneoppimista ja tekoälyä tarjotaksemme syvällisiä ennusteita, jotka auttavat organisaatioita tekemään tietoon pohjautuvia päätöksiä reaaliaikaisesti.

Parhaat ennustemallit

Robonomistin ennustemallit tarjoavat laajan kirjon tehokkaita analyysityökaluja. Aikasarja-analyysi soveltuu markkinatrendien ja kysynnän ennustamiseen, kun taas regressioanalyysi auttaa hinnoittelun ja kysyntäennusteiden määrittelyssä. Syväoppimista käytetään monimutkaisempiin ennusteisiin, kuten asiakaskäyttäytymisen mallintamiseen. Päätöspuumallit ovat tehokkaita riskien arvioinnissa ja luokittelussa. Käytämme aina alan parhaita ennustemalleja ja osaamme valita tehtävään sopvimmat mallit.

Osaava tiimi

Tiimimme koostuu ennustamisen ammattilaisista ja data-analytiikan osaajista, jotka ovat omistautuneet datan muuttamiseen oivalluksiksi. Robonomistin tiimin jäsenillä on suosien kokemus ennustemallinnuksesta, data-analytiikasta ja datapalvelujen toimittamisesta. Tiimimme jatkuva koulutus uusimmissa teknologioissa ja menetelmissä varmistaa, että pysymme alamme kärjessä.

Ennusteiden helppokäyttöisyys

Robonomistin ennustepalvelut on suunniteltu käyttäjäystävällisiksi, jotta jokainen asiakas voi helposti hyödyntää niitä päätöksenteossaan. Interaktiiviset dashboardit ja selkeät visuaaliset raportit tekevät monimutkaisesta datasta ymmärrettävää ja saatavilla olevaa kaikille käyttäjätasoille. Kustomoitavissa olevat käyttöliittymät ja helppokäyttöiset työkalut mahdollistavat datan syvällisen analysoinnin ilman, että käyttäjän tarvitsee olla datatieteen asiantuntija. Tämä tekee ennusteista arvokkaan työkalun kaikenkokoisille yrityksille ja eri toimialoille.

choong-deng-xiang--WXQm_NTK0U-unsplash

Tekoäly avaa ovet entistä laajemmille mahdollisuuksille tehostaa tietointensiivistä työtä. Ota yhteyttä ja katsotaan miten tekoälyä voisi parhaiten soveltaa oman toimintanne tukena.

Chatbotin uusi aikakausi: asiakaspalvelijasta asiantuntijan apulaiseksi.

Koulutamme tekoälyn tietämään kaiken relevantin tiedon organisaatiostasi sekä sen toimintaympäristöstä – tiedät kenen puoleen kääntyä kun tarvitset nopeasti tietoa työsi tueksi. Tekoälyapuri tietää kaiken tarvitsemansa suoriutuakseen arjessa työtänne tukevissa avustavissa toimissa.

Kielenkääntäjän kokeilu

Tekoälyn avustamana onnistuu muinaiskreikankielinen käännöstyö suomeksi – lue blogistamme lisää!

Koneoppiminen datatyössä ja tekoälypohjaiset ennustemallit

Tekoälyn avulla voidaan siistiä suuria määriä dataa tehokkaasti sekä tunnistaa laajoista tietomassoista monimutkaisia kuvioita ja suuntauksia. Tekoäly avaa valtavia mahdollisuuksia datatyön tehostamisessa ja tietokoneen hyödyt ihmiseen nähden vastaavanlaisissa tehtävissä ovat ilmeisiä. Tekoälyn voi valjastaa tiedonlouhintaan ja esimerkiksi ennusteiden tekemiseen.

Tekoäly-kokeilut

Tehdään yhdessä suunnitelma ja katsotaan  miten tekoälyn saa parhaiten liiketoimintanne tueksi.

Peruspaketti
  • Pääsy 1-10 valitsemaasi datalähteeseen
  • 5 käyttäjää
  • Päivittäiset päivitykset
  • Käyttäjätuki
  • Hinta: alkaen 690 €/kk
  Premium
   • Pääsy 20 datalähteeseen
   • Päivittäiset päivitykset
   • Käyttäjätuki, henkilökohtainen asiakasneuvoja
   • Mahdollisuus räätälöityihin datalähteisiin
   • Hinta: alkaen 2000 €/kk

   Skreippaus luo uusia mahdollisuuksia

   Scrape-palvelun avulla organisaation arvon luonti on mahdollista tehostaa entisestään, sillä skreippaamalla kaikenlainen hajanainen tiedonkeruu ja -käsittely on mahdollista toteuttaa niin tehokkaasti kuin nykyaikana on mahdollista. Skreippaus voi tarjota arvokasta tietoa, jota ennen ei ollut mahdollista tuottaa, auttaen organisaatiota pysymään informoituna ja reagoimaan nopeasti muuttuviin markkinatilanteisiin.

   Skreippauksen mahdollisuudet ovat lähes rajattomat, joten hyödyntäkää datarobotit strategiseksi eduksenne jo tänään. Mielellämme kerromme lisää skreippaamisesta!

   *Tietolähteet tällä hetkellä, lisäyksiä tehdään jatkuvasti

   Tietolähteet saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

   • Statistics Finland (StatFin & StatFin archive databases)
   • Statistics Finland municipal data (Key figures & Financial data)
   • Paavo postal code area statistics by Statistics Finland
   • Experimental statistics by Statistics Finland
   • Immigrants and integration database by Statistics Finland
   • Finnish Tax Administration
   • Finnish Centre for Pensions
   • Natural Resources Institute Finland (Luonnonvarakeskus LUKE)
   • Traficom database (The Finnish Transport and Communications Agency)
   • Customs Finland
   • THL Sotkanet
   • Vipunen, Education Statistics Finland
   • Helsingin seudun aluesarjat -tilastotietokanta
   • Helsingin ympäristötilasto
   • Eurostat
   • European Commission Business and consumer surveys
   • World Bank
   • OECD
   • ECB Statistical data warehouse
   • COVID-19 data (THL Epirapo, ECDC, and covid19datahub.io)
   • Statistics Sweden
   • The Swedish National Institute of Economic Research
   • Swedish Agricultural Agency
   • Statistics Norway
   • Statistics Denmark
   • Statistics Iceland
   • Statistics Estonia
   • United Nations Economic Commission for Europe Statistical Database
   • Nordic Statistics Database
   • U.S. Energy Information Administration database
   • FRED, Federal Reserve Economic Data, St. Louis Fed
   • Robonomist’s curated tidy data tables