ROBONOMIST 

Ennustepalvelut

Robonomist tarjoaa ennustepalveluita, jotka perustuvat syvälliseen data-analyysiin. Palvelumme tunnistavat ja analysoivat historiallisia trendejä, nykyhetken dataa ja tulevaisuuden indikaattoreita, tuottaen luotettavia ennusteita, jotka auttavat yrityksiä suunnittelemaan tulevaisuuden toimenpiteitä. 

ROBONOMIST 

Ennustepalvelut

Ennustepalvelut

Forecasting as a Service

Robonomist tarjoaa syvälliseen dataosaamiseen pohjautuvia ennustepalveluita. Ennustepalvelumme vastaavat organisaatioiden tarpeeseen ennakoida ja suunnitella toimintojaan osana muuttuvaa toimintaympäristöään. 

Meidän teknologiamme, kuten tekoäly ja koneoppiminen, on suunniteltu käsittelemään suuria datamääriä nopeasti ja tarkasti. Teknologiamme analysoi ja prosessoi dataa jatkuvasti, jotta ennusteemme ovat ajan tasalla ja luotettavia. Tämä mahdollistaa ennusteen jatkuvan päivityksen ja tarkkuuden.

Explore data, embrace inherent uncertainty, forecast the future

Valjasta organisaatiosi data, kohtaa analyysin luontainen epävarmuus, hyödynnä tulokset ja ennusta tulevaisuutta

Mitä voidaan ennustaa?

Robonomistin ennusteanalytiikka yhdistää historiallisen datan, reaaliaikaisen informaation ja tulevaisuuden trendit tuottamaan tarkkoja ennusteita, jotka auttavat yritystäsi suunnittelemaan eteenpäin. Tietopankistamme löytyy kaikki julkinen tieto, jota hyväksikäyttämällä yrityksen tai organisaation omalla datalla tehtyä ennustetta voi rikastaa ja se mahdollistaa vertailun sekä muuhun markkinaan että toimintaympäristöön. Me autamme löytämään teidän organisaation toimintaa selittäviä muuttujia markkinoilta ja muodostamaan realistisen kuvan tulevaisuudennäkymistä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

Miksi ROBONOMIST?

Tiimillämme on vuosien kokemus vaativasta ennustamisesta makrotalouden, varastojen, ajoneuvojen hintojen ja logistiikka-alan ennustamisesta tutkimus- ja liiketoimintakäytössä. Käytämme edistynyttä data-analytiikkaa, koneoppimista ja tekoälyä tarjotaksemme syvällisiä ennusteita, jotka auttavat organisaatioita tekemään tietoon pohjautuvia päätöksiä reaaliaikaisesti.

Miksi ROBONOMIST?

Tiimillämme on vuosien kokemus dataperustaisesta ennustamisesta sekä tutkimus- että liiketoimintatarpeisiin. Olemme kehittäneet asiakkaillemme ennustemalleja laaja-alaisesti liittyen markkinoiden, makrotalouden ja yhteiskunnan ilmiöihin. Olemme auttaneet ennustamaan muun muassa ajoneuvojen ja asuntojen hintoja, teollisuuden prosesseja ja palvelualojen liiketoimintaa.

Käytämme data- ja tilastotiedettä, edistynyttä data-analytiikkaa, koneoppimista ja tekoälyä tarjotaksemme syvälliseen osaamiseemme pohjautuvia ennusteita, jotka auttavat organisaatioita tekemään tietoon pohjautuvia päätöksiä reaaliaikaisesti. Työskentelemme avoimesti kohti yhteistä päämäärää ja viestimme työnvaiheista ja osatuloksista työn edetessä. Toimimme ketterästi ja avoimesti parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. 

Mitä voidaan ennustaa?

Ennustaminen on epävarmuuden hallitsemista, joka tukee päätöksentekoa ja mahdollistaa resurssien tehokkaamman käytön. Ennustemallien avulla voi helpottaa toiminnanohjausta ja saavuttaa kilpailuetua markkinoilla. Me autamme tunnistamaan kohinasta markkinamuutokset, jotta asikkaamme voivat ennakoida toimintojaan kilpailijoitaan paremmin.

Ennustamisen mahdollisuudet riippuvat ennustettavien ilmiöiden luonteesta, asiakastarpeista ja datan laadusta. Pohjimmiltaan kysymys ilmiön ennustettavuudesta on empiirinen ja sitä voidaan tutkia tilastotieteellisin menetelmin. Asiakkaan datan syvällinen analysointi avaa mallintamisen mahdollisuuksia lyhyen ja pitkän aikavälin ennustamiseksi.  Robonomistin tietopankista löytyy valtava valikoima tilastotietoa talouden- ja yhteiskunnan kehityksestä, jota voidaan hyödyntää asiakkaan oman datan ennustamisessa. Näin ennusteissa voidaan hyödyntää tietoa markkinoiden ja toimintaympäristön trendeistä.

”Kehitimme Robonomistin kanssa liiketoiminnan tueksi lyhyen ja pitkän aikavälin kysyntäennusteen, jonka avulla saadaan entistä kattavammin ja kiinteämmin talouden muuttujissa kiinni oleva liiketoimintaennuste eri aikajaksoille. Ennustemalli hyödyntää laaja-alaisesti makrotalouden luottamusindikaattoreita sekä verkkokaupan kehityksen indeksejä. Robonomistin käytettävissä olevat tiedot, tietämys, osaaminen ja menetelmät ovat vakuuttavia. Lisäksi työskentely Robonomistin tiimin kanssa oli joustavaa ja tehokasta.”

Robonomist kehitti Konecranesille ennustealgoritmin hyödyntäen organisaation omaa dataa rikastettuna julkisilla taloustiedoilla. Projekti toteutettiin ketterän kehityksen periaatteella ja lopputuloksena syntyi Konecranesin ylläpitämä ennustemalli.

Ennustepalvelun työvaiheet

Parhaat ennustemallit

Robonomistin ennustemallit tarjoavat laajan kirjon tehokkaita analyysityökaluja. Aikasarja-analyysi soveltuu markkinatrendien ja kysynnän ennustamiseen, kun taas regressioanalyysi auttaa hinnoittelun ja kysyntäennusteiden määrittelyssä. Syväoppimista käytetään monimutkaisempiin ennusteisiin, kuten asiakaskäyttäytymisen mallintamiseen. Päätöspuumallit ovat tehokkaita riskien arvioinnissa ja luokittelussa. Käytämme aina alan parhaita ennustemalleja ja osaamme valita tehtävään sopvimmat mallit.

Osaava tiimi

Tiimimme koostuu ennustamisen ammattilaisista ja data-analytiikan osaajista, jotka ovat omistautuneet datan muuttamiseen oivalluksiksi. Robonomistin tiimin jäsenillä on suosien kokemus ennustemallinnuksesta, data-analytiikasta ja datapalvelujen toimittamisesta. Tiimimme jatkuva koulutus uusimmissa teknologioissa ja menetelmissä varmistaa, että pysymme alamme kärjessä.

Ennusteiden helppokäyttöisyys

Robonomistin ennustepalvelut on suunniteltu käyttäjäystävällisiksi, jotta jokainen asiakas voi helposti hyödyntää niitä päätöksenteossaan. Interaktiiviset dashboardit ja selkeät visuaaliset raportit tekevät monimutkaisesta datasta ymmärrettävää ja saatavilla olevaa kaikille käyttäjätasoille. Kustomoitavissa olevat käyttöliittymät ja helppokäyttöiset työkalut mahdollistavat datan syvällisen analysoinnin ilman, että käyttäjän tarvitsee olla datatieteen asiantuntija. Tämä tekee ennusteista arvokkaan työkalun kaikenkokoisille yrityksille ja eri toimialoille.

Tekoäly avaa ovet entistä laajemmille mahdollisuuksille tehostaa tietointensiivistä työtä. Ota yhteyttä ja katsotaan miten tekoälyä voisi parhaiten soveltaa oman toimintanne tukena.

Chatbotin uusi aikakausi: asiakaspalvelijasta asiantuntijan apulaiseksi.

Koulutamme tekoälyn tietämään kaiken relevantin tiedon organisaatiostasi sekä sen toimintaympäristöstä – tiedät kenen puoleen kääntyä kun tarvitset nopeasti tietoa työsi tueksi. Tekoälyapuri tietää kaiken tarvitsemansa suoriutuakseen arjessa työtänne tukevissa avustavissa toimissa.

Kielenkääntäjän kokeilu

Tekoälyn avustamana onnistuu muinaiskreikankielinen käännöstyö suomeksi – lue blogistamme lisää!

Koneoppiminen datatyössä ja tekoälypohjaiset ennustemallit

Tekoälyn avulla voidaan siistiä suuria määriä dataa tehokkaasti sekä tunnistaa laajoista tietomassoista monimutkaisia kuvioita ja suuntauksia. Tekoäly avaa valtavia mahdollisuuksia datatyön tehostamisessa ja tietokoneen hyödyt ihmiseen nähden vastaavanlaisissa tehtävissä ovat ilmeisiä. Tekoälyn voi valjastaa tiedonlouhintaan ja esimerkiksi ennusteiden tekemiseen.

Tekoäly-kokeilut

Tehdään yhdessä suunnitelma ja katsotaan  miten tekoälyn saa parhaiten liiketoimintanne tueksi.

Skreippaus luo uusia mahdollisuuksia

Scrape-palvelun avulla organisaation arvon luonti on mahdollista tehostaa entisestään, sillä skreippaamalla kaikenlainen hajanainen tiedonkeruu ja -käsittely on mahdollista toteuttaa niin tehokkaasti kuin nykyaikana on mahdollista. Skreippaus voi tarjota arvokasta tietoa, jota ennen ei ollut mahdollista tuottaa, auttaen organisaatiota pysymään informoituna ja reagoimaan nopeasti muuttuviin markkinatilanteisiin.

Skreippauksen mahdollisuudet ovat lähes rajattomat, joten hyödyntäkää datarobotit strategiseksi eduksenne jo tänään. Mielellämme kerromme lisää skreippaamisesta!

1. Työn aloitus​

Aloitamme läpikäyden työn tavoitteet ja mahdollisuudet yhdessä asiakkaan kanssa. Katsomme yhdessä työvaiheet ja toteutuksen vastaamaan parasta mahdollista lopputulosta.

2. Data-analyysi ja -mallinnus

Käymme dataan käsiksi: prosessoimme aineistoa testaten mallien sopivuutta tavoitteiden saavuttamiseksi. Jatkuva iteroiminen vastaa työhön luontaisesti kuuluvaan epävarmuuteen. Viestimme löydöksistämme asiakkaalle.

3. Ensimmäiset tulokset

Tyypillisesti katsomme tähän astisia tuloksia yhdessä asiakkaan kanssa: kerromme mallinnuksen mahdollisuuksista tehdyn työn perusteella. Ensimmäiset tulokset kertovat lyhyjen ja/tai pitkän aikavälin ennustamisen mahdollisuuksista.

4. Ennusteet käytettävissänne

Lopullinen ennustemalli tuotetaan aiempien vaiheiden jälkeen ja syntyy jatkuvan iteroinnin tuloksena. Ennustemalli vastaa asiakastarpeeseen tuottaen tietoa päätöksenteon tueksi.

5. Ennusteet SaaS-ratkaisuna

Teknisen toimintamme avaintekijöihin kuuluu prosessien automatisointi ja tämän ollessa työhön sisään rakennettuna, ennustemallit ovat jatkossa saatavilla osana jatkuvaa tilausta kustannustehokkaasti, automaattisesti päivittyvinä ja ylläpidettyinä, aina käytettävissänne.

Peruspaketti
  • Pääsy 1-10 valitsemaasi datalähteeseen
  • 5 käyttäjää
  • Päivittäiset päivitykset
  • Käyttäjätuki
  • Hinta: alkaen 690 €/kk
  Premium
   • Pääsy 20 datalähteeseen
   • Päivittäiset päivitykset
   • Käyttäjätuki, henkilökohtainen asiakasneuvoja
   • Mahdollisuus räätälöityihin datalähteisiin
   • Hinta: alkaen 2000 €/kk

   *Tietolähteet tällä hetkellä, lisäyksiä tehdään jatkuvasti

   Tietolähteet saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

   • Statistics Finland (StatFin & StatFin archive databases)
   • Statistics Finland municipal data (Key figures & Financial data)
   • Paavo postal code area statistics by Statistics Finland
   • Experimental statistics by Statistics Finland
   • Immigrants and integration database by Statistics Finland
   • Finnish Tax Administration
   • Finnish Centre for Pensions
   • Natural Resources Institute Finland (Luonnonvarakeskus LUKE)
   • Traficom database (The Finnish Transport and Communications Agency)
   • Customs Finland
   • THL Sotkanet
   • Vipunen, Education Statistics Finland
   • Helsingin seudun aluesarjat -tilastotietokanta
   • Helsingin ympäristötilasto
   • Eurostat
   • European Commission Business and consumer surveys
   • World Bank
   • OECD
   • ECB Statistical data warehouse
   • COVID-19 data (THL Epirapo, ECDC, and covid19datahub.io)
   • Statistics Sweden
   • The Swedish National Institute of Economic Research
   • Swedish Agricultural Agency
   • Statistics Norway
   • Statistics Denmark
   • Statistics Iceland
   • Statistics Estonia
   • United Nations Economic Commission for Europe Statistical Database
   • Nordic Statistics Database
   • U.S. Energy Information Administration database
   • FRED, Federal Reserve Economic Data, St. Louis Fed
   • Robonomist’s curated tidy data tables