ROBONOMIST 

Tekoäly-
ratkaisut

Teknologioiden kilpajuoksu on luonut monia mahdollisuuksia tekoälyn hyödyntämiselle. Kokemuksemme kautta osaamme soveltaa tekoälyn mahdollisuuksia laaja-alaisesti osana muita ratkaisujamme.

Laajat tietomassat, asiantuntijaosaaminen, toimivat käytännön sovellukset toimintaympäristö huomioiden — tekoäly luo edellytykset rikastaa liiketoimintaa monialaisesti. Astu älykkäämpien tietokoneiden maailmaan ja katsotaan yhdessä miten tekoäly voi auttaa liiketoimintaanne.

Mikä tekoäly?

Tekoälylle ei ole yksiselitteistä määritelmää. Yleisesti, tekoälyllä voidaan tarkoittaa tietokonetta, joka onnistuu itsenäisessä ongelmanratkaisussa. Tekoäly on käytännössä tietokoneohjelma, eli kokonaisuus koodia, jonka avulla ohjelma pystyy suoriutumaan niin ikään älykkäämmin. Tekoäly on tehokas työkalu, ja ihmisten työtä tukeviin ja avustaviin tehtäviin valjastettuna onnistuu datan ja tekstin käsittelyssä ja analyyseissa ja nykyään myös jopa hämmästyttävän hyvin esimerkiksi luovan sisällön tuotannossa.

Miksi ROBONOMIST?

Tekoälyä voidaan soveltaa hyvin monipuolisesti osaksi erilaisia prosesseja. Meillä on onnistuneita kokemuksia tekoälykokeiluista osana omaa toimintaamme datatyössä sekä generatiivisen tekoälyn sovellutuksista. Tekoälyteknologioiden kehittyessä testaamme säännöllisesti erilaisia keinoja tekoälyn data- ja tekstinkäsittelyn ratkaisuihin tarjoamaamme dataa, tuotevalikoimaamme sekä substanssipuolta rikastaen.

Koneoppiminen datatyössä ja tekoälypohjaiset ennustemallit

Tekoälyn avulla voidaan siistiä suuria määriä dataa sekä tunnistaa laajoista tietomassoista monimutkaisia kuvioita ja suuntauksia. Tekoälyn mahdollisuudet datatyön tehostamisessa ihmiseen nähden ovat ilmeisiä. Tekoälyn voi valjastaa esimerkiksi tiedonlouhintaan ja ennusteiden tekemiseen. Katso myös Scrape-sivumme tiedonhakuun liittyen.

Chatbotin uusi aikakausi: asiakaspalvelijasta asiantuntijan apulaiseksi

Koulutamme tekoälyn tietämään kaiken relevantin tiedon organisaatiostasi sekä sen toimintaympäristöstä – tiedät kenen puoleen kääntyä kun tarvitset nopeasti tietoa työsi tueksi. Aina saatavilla oleva tekoälyapuri tietää kaiken tarvitsemansa suoriutuakseen arjessa työtänne tukevissa avustavissa toimissa käyttäen aikamme kehittyneimpiä teknologioita.

 

Muut tekoälykokeilumme — ajan hermolla tekoälyn aallonharjalla

Vuoden 2022 loppupuolella julkaistu ChatGPT on avannut täysin uudenlaisen pelikentän generatiivisen tekoälyn hyödyntämiselle. Me seuraamme aktiivisesti miten teknologiat kehittyvät ja olemme valmiita matalan kynnyksen kokeiluille. Ota yhteyttä ja katsotaan miten aktiiviset tuotekehityskokeilumme voisivat hyödyntää myös teidän liiketoimintaanne.

Tekoäly avaa ovet entistä laajemmille mahdollisuuksille tehostaa tietointensiivistä työtä. Ota yhteyttä ja katsotaan miten tekoälyä voisi parhaiten soveltaa oman toimintanne tukena.

Chatbotin uusi aikakausi: asiakaspalvelijasta asiantuntijan apulaiseksi.

Koulutamme tekoälyn tietämään kaiken relevantin tiedon organisaatiostasi sekä sen toimintaympäristöstä – tiedät kenen puoleen kääntyä kun tarvitset nopeasti tietoa työsi tueksi. Tekoälyapuri tietää kaiken tarvitsemansa suoriutuakseen arjessa työtänne tukevissa avustavissa toimissa.

Kielenkääntäjän kokeilu

Tekoälyn avustamana onnistuu muinaiskreikankielinen käännöstyö suomeksi – lue blogistamme lisää!

Koneoppiminen datatyössä ja tekoälypohjaiset ennustemallit

Tekoälyn avulla voidaan siistiä suuria määriä dataa tehokkaasti sekä tunnistaa laajoista tietomassoista monimutkaisia kuvioita ja suuntauksia. Tekoäly avaa valtavia mahdollisuuksia datatyön tehostamisessa ja tietokoneen hyödyt ihmiseen nähden vastaavanlaisissa tehtävissä ovat ilmeisiä. Tekoälyn voi valjastaa tiedonlouhintaan ja esimerkiksi ennusteiden tekemiseen.

Tekoäly-kokeilut

Tehdään yhdessä suunnitelma ja katsotaan  miten tekoälyn saa parhaiten liiketoimintanne tueksi.

Peruspaketti
  • Pääsy 1-10 valitsemaasi datalähteeseen
  • 5 käyttäjää
  • Päivittäiset päivitykset
  • Käyttäjätuki
  • Hinta: alkaen 690 €/kk
  Premium
   • Pääsy 20 datalähteeseen
   • Päivittäiset päivitykset
   • Käyttäjätuki, henkilökohtainen asiakasneuvoja
   • Mahdollisuus räätälöityihin datalähteisiin
   • Hinta: alkaen 2000 €/kk

   Skreippaus luo uusia mahdollisuuksia

   Scrape-palvelun avulla organisaation arvon luonti on mahdollista tehostaa entisestään, sillä skreippaamalla kaikenlainen hajanainen tiedonkeruu ja -käsittely on mahdollista toteuttaa niin tehokkaasti kuin nykyaikana on mahdollista. Skreippaus voi tarjota arvokasta tietoa, jota ennen ei ollut mahdollista tuottaa, auttaen organisaatiota pysymään informoituna ja reagoimaan nopeasti muuttuviin markkinatilanteisiin.

   Skreippauksen mahdollisuudet ovat lähes rajattomat, joten hyödyntäkää datarobotit strategiseksi eduksenne jo tänään. Mielellämme kerromme lisää skreippaamisesta!

   *Tietolähteet tällä hetkellä, lisäyksiä tehdään jatkuvasti

   Tietolähteet saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

   • Statistics Finland (StatFin & StatFin archive databases)
   • Statistics Finland municipal data (Key figures & Financial data)
   • Paavo postal code area statistics by Statistics Finland
   • Experimental statistics by Statistics Finland
   • Immigrants and integration database by Statistics Finland
   • Finnish Tax Administration
   • Finnish Centre for Pensions
   • Natural Resources Institute Finland (Luonnonvarakeskus LUKE)
   • Traficom database (The Finnish Transport and Communications Agency)
   • Customs Finland
   • THL Sotkanet
   • Vipunen, Education Statistics Finland
   • Helsingin seudun aluesarjat -tilastotietokanta
   • Helsingin ympäristötilasto
   • Eurostat
   • European Commission Business and consumer surveys
   • World Bank
   • OECD
   • ECB Statistical data warehouse
   • COVID-19 data (THL Epirapo, ECDC, and covid19datahub.io)
   • Statistics Sweden
   • The Swedish National Institute of Economic Research
   • Swedish Agricultural Agency
   • Statistics Norway
   • Statistics Denmark
   • Statistics Iceland
   • Statistics Estonia
   • United Nations Economic Commission for Europe Statistical Database
   • Nordic Statistics Database
   • U.S. Energy Information Administration database
   • FRED, Federal Reserve Economic Data, St. Louis Fed
   • Robonomist’s curated tidy data tables