MAARAPORTTI

MAARAPORTTI

Robonomistin Maaraportti on palvelu, joka on suunniteltu tarjoamaan syvällistä ja ajantasaista tietoa kaikkien maailman maiden taloudellisesta ja demografisesta tilanteesta. Maaraportti mahdollistaa luotettavan taloudellisen seurannan,  tietoon perustuvan päätöksenteon ja markkinatutkimuksen.

Maaraportti on laadukas ekonomistien suunnittelema työkalu, jota on mahdollisuus räätälöidä erilaisiin tarpeisiin. Maaraportti voidaan tuottaa PDF-muodossa, verkkopalveluna tai kuviopankkina. Palvelu on kokonaan räätälöitävissä yksilölliseen tarpeeseen ja raportti kootaan vertailumaiden mukaan aina parhaista lähteistä. Lähteinä muun muassa Eurostat, Euroopan komissio, Euroopan keskuspankki, Maailmanpankki, OECD, Tulli ja Tilastokeskus.

Työkalu tiedolla johtamisen tueksi

Maaraportti aggregoi ja analysoi tietoa monista luotettavista lähteistä, kuten Tilastokeskuksesta, Tullilta, Maailmanpankista, OECD:sta ja Eurostatista, tarjoten kattavan näkymän esimerkiksi kansantalouden, ulkomaankaupan, hinnoittelun, kaupan ja työmarkkinoiden tilasta. Maaraportin tiedot päivittyvät reaaliajassa, varmistaen, että käyttäjät pääsevät käsiksi viimeisimpään tietoon milloin tahansa.

Raportit on suunniteltu olemaan laajennettavissa ja räätälöitävissä vastaamaan erilaisten käyttäjäryhmien, kuten sijoittajien, poliittisten päättäjien, ja kansainvälisten yritysten tarpeita. Tämä mahdollistaa sen, että käyttäjät voivat keskittyä juuri heidän tarvitsemiinsa tietoihin, olipa kyseessä sitten maakohtaiset riskianalyysit tai markkinoiden syvällisempi ymmärtäminen.

Palvelun mahdollistama syvällinen analytiikka auttaa tunnistamaan trendejä ja muutoksia globaalissa taloudessa, antaen käyttäjille arvokasta tietoa, joka voi ohjata niin lyhyen kuin pitkän aikavälin strategisia päätöksiä. Maaraportti tukee tiedolla johtamista ja auttaa muokkaamaan tulevaisuuden liiketoimintastrategioita globaalissa kontekstissa.

Tarvitseeko organisaatiosi relevanttia ja laadukkaasti koottua sekä aina ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa maailman maista?

Maaraportti tarjoaa suoraa hyötyä organisaatioille, jotka tarvitsevat tietoa Suomen rajojen ulkopuolelta. Raporttiin kootaan tietoa tarpeenmukaisesti eri alueista sekä teemoista, kuten:

 • TUOTANTO
 • TYÖMARKKINAT
 • TULOT
 • JULKINEN TALOUS
 • KULUTTAJAHINNAT
 • TUOTTAJAHINNAT
 • POLTTOAINEET
 • VALUUTTAKURSSIT
 • ULKOMAANKAUPPA
 • SUORAT SIJOITUKSET
 • VÄESTÖ
 • RAHOITUSMARKKINAT
 • LUOTTAMUS
 • ENERGIA
 • ILMASTO
 • LIIKENNE

KATTAVAT TIEDOT

Robonomistin Maaraportti yhdistää tietoja monista arvovaltaisista lähteistä, kuten Tilastokeskuksesta ja Maailmanpankista, tarjoten kattavan yleiskatsauksen maailman maiden taloudesta ja kehityksestä. Sen reaaliaikaiset päivitykset varmistavat, että käyttäjät saavat aina luotettavinta ja ajankohtaisinta tietoa.

HELPPOKÄYTTÖISYYS

Maaraportti visualisoi monimutkaiset datat helposti ymmärrettäväksi, mahdollistaen nopean pääsyn keskeisiin taloudellisiin indikaattoreihin ja trendeihin. Visualisointi auttaa eri käyttäjäryhmiä, kuten analyytikoita ja päättäjiä, hahmottamaan tiedon nopeasti. Maaraportti voidaan tuottaa PDF-muodossa, verkkopalveluna tai kuviopankkina.

RÄÄTÄLÖINTI

Palvelu tarjoaa mahdollisuuden räätälöidä raportteja asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Raportit kootaan vertailualueiden mukaan aina parhaista lähteistä. Maaraportti-palvelun joustavuus tekee siitä arvokkaan työkalun monenlaisille organisaatioille, jotka tarvitsevat erityistä tietoa, laadukkaasti tuotettuna, strategisten päätöstensä tueksi​​.

Maaraportti dashboardina

Dashboard mahdollistaa maiden keskinäisen vertailun interkatiivisella alustatoteutuksella. Alusta on dynaaminen ratkaisu, joka edesauttaa  vertailutietojen syvällistä analysointia. Maaraportti-tuotteeseen rakennettu oma algoritmi osaa lisäksi valikoida maiden vertailutiedon aina parhaista lähteistä huomioiden tiedon laatu, saatavuus sekä asiakastarve.

Dashboard-alusta mahdollistaa raporttiin pääsyn nettiselaimella — työkalun vertailumaat ja teemoitukset ovat muokattavissa aina asiakastarpeen mukaan. Alustan joustavuus tarjoaa mahdollisuuksia monille organisaatioille, jotka hyötyvät seurantatiedosta Suomen rajojen ulkopuolelta. 

Dashboard kokoaa tiedot ja esittää ne interaktiivisten kuvioiden avulla. Maaraportin seurantatietoja voi koota dashboard-toteutuksen lisäksi kuviopankeiksi suoraan esimerkiksi asiakkaan verkkosivuille, interaktiivisuus säilyttäen. Raportin voi toteuttaa myös perinteisemmin tulostettavaksi, esimerkiksi pdf-formattiin. Alla esimerkki Maaraportin dashboard-alustan käyttöliittymästä:

Maaraportti nykyaikastaa ulkomaiden vertailu-, seuranta- ja analyysityön tarjoten datan reaaliaikaisesti ja käyttövalmiina tietopakettina. Maaraportti on työkaluna joustava ja räätälöitävissä moneen tarpeeseen. Mielellämme kerromme toteutusvaihtoehdoista lisää!

HINNOITTELU

Tarjoamme Maaraportin perusversion kaikella tietosisällöllä ja vertailulla hintaan 1250€/kk (alv0).
Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä paras mahdollinen toteutus juuri teidän tarpeisiinne.