ROBONOMIST DATA
ROBONOMIST DATA
0
Tiedontuottajaa
70000
Tietotaulua
0
Kieltä
0
Tyytyväistä asiakasta

Kaikki julkinen data samasta paikasta.

Robonomist-tietoalusta tarjoaa luotettavaa datakumppanuutta avointa dataa hyödyntävään tutkimustyöhön moneen eri tarkoitukseen: selvityksiin, analyyseihin, mallinnuksiin ja ennusteisiin, uusiin tuoteratkaisuihin ja projektityöhön sekä julkiselle että yksityiselle sektorille.

Tilastokeskus, OECD, IMF, Vero, Tulli, Eurostat, Euroopan komissio, Luke, OECD, Maailmapankki, Opetushallinto, THL, Traficom, Sähkö (Entso-e, Fingrid), IMF, Pohjoismaiset tilastokeskukset, eläketurvakeskus ja kymmeniä muita lähteitä…

ROBONOMIST DATA

Kaikki julkinen data samasta paikasta

0
Tiedontuottajaa
70000
Tietotaulua
0
Kieltä
0
Tyytyväistä asiakasta

Kaikki Data yhdestä hanasta

Robonomist-tietoalusta tarjoaa laajan kirjon julkista, automaattisesti päivittyvää dataa, monilta eri sektoreilta, yhdestä lähteestä. Tietoalusta säästää aikaa ja resursseja, kun käyttäjän ei tarvitse hallinnoida useita datalähteitä – yhden datalähteen hallinta yksinkertaistaa prosesseja ja tekee järjestelmien integroinnista sujuvampaa. Alustan yli 80 000 aineistoa ja 50 tietolähdettä kattaa kaikki merkittävät tilastontuottajat Suomesta sekä valikoituja naapurimaista ja maailmalta. Kaikki data on helposti saatavilla, kuin vettä hanasta.

TEKNOLOGIA

 

Robonomist-tietoalusta mahdollistaa joustavat integraatiot asiakkaan olemassa oleviin järjestelmiin muun muassa API-rajapintojen, tietokantaintegraatioiden, Excel-lisäosien ja R-pakettien avulla. Alustan teknologia on toteutettu joustavasti vastaamaan käyttäjiemme eri tarpeita ja käytössä olevia työkaluja. Lisäksi, kehitämme alustaa jatkuvasti asiakaspalautteen ja markkinatarpeiden pohjalta – me ylläpidämme olemassa olevia aineistoja ja lisäämme uusia säännöllisesti, ja asiakastarpeiden mukaan.

ASiantuntijatyö

Keskitetty julkisen tiedon hallinta mahdollistaa asiantuntijan ajan käytön analysointiin ja datan hyödyntämiseen, kun Robonomist-tietoalusta hoitaa datan keruun ja järjestelyn. Me ylläpidämme, päivitämme ja parannamme: Robonomist-tietoalusta tarjoaa rajattoman pääsyn jatkuvasti päivittyviin aineistoihin, joilloin asiantuntijat voivat keskittyä olennaiseen. Laaja datavalikoima eri lähteistä tehostaa asiantuntijoiden työtä, vähentää tietotyön rutiineja ja tekee asiantuntijatyöstä arvokkaampaa.

Päätöksenteko

Robonomist-tietoalusta tarjoaa ajantasaista ja laadukasta dataa päätöksenteon tueksi. Alustan monipuoliset integrointiratkaisut sekä asiakkaan analyysityötä edesauttavat automatisointimahdollisuudet tukevat perusteltua päätöksentekoa. Ratkaisumme vahvistavat data-analyysin syvää ymmärrystä asiakastarvekohtaisesti, kuten ekonomistityöhön liittyvää markkinatilanteen kehityksen seurantaa. Lisäksi jatkuvasti päivittyvä tietovaranto pitää asiakkaat aina ajan tasalla muuttuvista olosuhteista.

Miten dataa saa?

Miten data on saatavilla?

Datapata
 • Tuhannet aineistot saatavilla tutussa Excel-ympäristössä.
 • Excelin monipuoliset mahdollisuudet aineistojen jatkojalostamiselle ja automatisoinnille.
 • Suora yhteys Exceliin
 • Helppo datan muokkaus ja analysointi
 • Yksinkertainen asennus ja käyttöönotto.
 • TUTUSTU TARKEMMIN
  R-Kirjasto
  • Monipuolinen datan analysointi R-käyttäjille.
  • Helppo integraatio R-projekteihin.
  • Saumaton yhteensopivuus R-ohjelmointiympäristöön.
  • Monipuoliset data-analyysityökalut.
  • Helppo datan visualisointi.
  Suora tietokantaintegraatio

  • Tehokas datan hallinta omassa ympäristössä.
  • Turvallinen datan siirto.
  • Datat omassa arkkitehtuurissa helposti hyödynnettävissä
  • Reaaliaikainen datan synkronointi.
  • Korkea tietoturvan taso.
  Rajapinta
  • Joustava datan integrointi koneellisesti ja teknologiariippumattomasti.
  • Reaaliaikainen datan saatavuus automaattisesti päivitettävänä.
  • Monipuolinen rajapinta datan hakemiseen ja manipulointiin.
  • Yhteensopivuus monien ohjelmointikielien kanssa.
  • Helppo integraatio olemassa oleviin järjestelmiin.
  Datatoimitukset
  • Toteutetaan laajalti asiakastarpeen mukaan, esimerkiksi viikoittain suoraan sähköpostiin.
  • Aineistot tehokkaasti toimitettu haluamallasi tavalla.
  • Katsotaan tarpeenmukaiset aineistot ja niiden toimitustapa.
  • Räätälöity ratkaisu joka vastaa juuri sinun tarpeisiisi.

  ME AUTAMME SUUNNITTELUSSA

  Me Robonomistilla autamme mielellämme sunnittelussa aina tietolähteiden valitsemisesta, tietotyön automatisointiin ja sisällölliseen sekä tekniseen tukeen. Me tunnemme avoimet tietolähteet ja avoimen datan mahdollisuudet läpikotaisin. Autamme käymään saatavilla olevat tietolähteet läpi juuri sinun organisaation tarvetta silmällä pitäen. Ota yhteyttä ja kerromme lisää!

  VALTAVA TIETOVARANTO

  Robonomist-tietoalusta aggregoi dataa 50:stä julkisista datalähteistä, kattaen kaikki merkittävät tilastotuottajat. Alsuta kattaaa lähes 80 000 tietotaulua. Alusta mahdollistaa monipuolisen datan hyödyntämisen suoraan yhdestä paikasta. Tietolähteet ovat jatkuvasti ajan tasalla.

  TEKNOLOGIA

  Alustan teknologia mahdollistaa joustavat integraatiot asiakkaan olemassa oleviin järjestelmiin API-rajapintojen, tietokantaintegraatioiden ja Excel-lisäosien, kuten Datapatan, avulla. Teknologia tukee myös R-paketteja, mikä mahdollistaa vaivattoman datan analysoinnin ja visualisoinnin R-käyttäjille.

  KEHITYS

  Tietoalustaa kehitetään jatkuvasti asiakaspalautteen ja markkinatarpeiden pohjalta. Ylläpidämme, päivitämme ja parannamme: Robonomist-tietoalusta tarjoaa rajattoman pääsyn jatkuvasti päivittyviin aineistoihin. Me kehitämme dataputkia takaaksemme tehokkaan tiedonsaannin. Me ylläpidämme olemassa olevia aineistoja ja lisäämme uusia säännöllisesti, ja asiakastarpeiden mukaan. 

  *Tietolähteet tällä hetkellä, lisäyksiä tehdään jatkuvasti

  Tietolähteet saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

  • Statistics Finland (StatFin & StatFin archive databases)
  • Statistics Finland municipal data (Key figures & Financial data)
  • Paavo postal code area statistics by Statistics Finland
  • Experimental statistics by Statistics Finland
  • Immigrants and integration database by Statistics Finland
  • Finnish Tax Administration
  • Finnish Centre for Pensions
  • Natural Resources Institute Finland (Luonnonvarakeskus LUKE)
  • Traficom database (The Finnish Transport and Communications Agency)
  • Customs Finland
  • THL Sotkanet
  • Vipunen, Education Statistics Finland
  • Helsingin seudun aluesarjat -tilastotietokanta
  • Helsingin ympäristötilasto
  • Fingrid
  • TutkiHallintoa.fi (Valtiokonttori)
  • Eurostat
  • European Commission Business and consumer surveys
  • World Bank
  • OECD
  • European Central Bank (ECB) Statistical data warehouse
  • Deutsche Bundesbank time series database
  • COVID-19 data (THL Epirapo, ECDC, and covid19datahub.io)
  • Statistics Sweden
  • The Swedish National Institute of Economic Research
  • Swedish Agricultural Agency
  • Statistics Norway
  • Statistics Denmark
  • Statistics Iceland
  • Statistics Estonia
  • Bank for International Settlements (BIS)
  • International Monetary Fund (IMF)
  • United Nations Economic Commission for Europe Statistical Database
  • United Nations Conference on Trade and Development
  • FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations
  • Nordic Statistics Database
  • U.S. Energy Information Administration database
  • FRED, Federal Reserve Economic Data, St. Louis Fed
  • Entso-E Transperancy Platform
  • Robonomist’s curated tidy data tables