ROBONOMIST 

Automatisoitu kuviotuotanto-palvelu

Automatisoitu 

kuviotuotantopalvelu

Data Visualization as a Service

Robonomistin automatisoitu kuviotuotanto nostaa datan analysoinnin ja esittämisen uudelle tasolle. Palvelu visualisoi moniulotteiset datavirrat selkeiksi kuvioiksi ja graafeiksi, tarjoten yksityiskohtaisen käsityksen tiedonhallinnasta. Automatisoitu kuviotuotanto tehostaa tiedonsaantia ja avaa ovet piilossa olleisiin tietoihin.

KUVIOPANKKI PALVELUNA:

Ajantasainen kuviopankki yrityksen, toimialan tai talouden tilasta

Täysin muokattavissa muuttuviin tarpeisiin

Datan avulla pystyy kertomaan voimakkaita tarinoita. Automaattisesti päivittyvät kuviot kertovat aina tuoreimman tiedon ja visuaalisesti ne sulautuvat verkkosivulle täysin saumattomasti.

Mitä?

Palvelun tarjoama automatisoitu ja ylläpidetty kuviotuotanto tukee faktoihin perustuvaa päätöksentekoa ja luo pohjan tarinankerronnalle, joka resonoi sekä päätöksentekijöiden että sidosryhmien kanssa. Datan avulla voi kertoa voimakkaita, aina ajantasaisia tarinoita, jotka myös sulautuvat verkkosivuille saumattomasti. Automatisoitu kuviotuotanto mahdollistaa julkisen tai organisaation omasta tiedosta luotujen kuvioinnin rakentamisen ja ylläpidon. Palvelu tuottaa automaattisesti päivittyviä, visuaalisesti yhteensopivia kuvioita, jotka ovat käytettävissä suoraan verkkosivuilla, julkaisuissa, esityksissä ja raporteissa.

MITEN?

Me rakennamme kuviopankkeja organisaatioiden nykyisten kuvioiden pohjalta, tai suunnittelemme yhdessä organisaation viestintää ja sidosryhmiä tukevan datastrategian, ja rakennamme jatkuvasti päivittyvät, ulkoasultaan julkaisuihin sopivat kuviot. Käytämme kuvioiden rakentamiseen omaa tietoalustaamme, mikä mahdollistaa kaiken merkittävän julkisesti tuotetun tiedon tehokkaan ja ajantasaisen saatavuuden. Kuviotuotanto korvaa asiantuntijatyön rutiineja ja mahdollistaa laadukkaan analyysin esimerkiksi yrityksen tai organisaation toimintaympäristöstä.

KENELLE?

Robonomistin automatisoitu kuviotuotantopalvelu auttaa asiakaslähtöisesti monia organisaatioita moneen tarpeeseen: julkishallinnon toimijoita, kuten kuntia ja kuntayhtymiä, hyödyntämään visuaalisia esityksiä päätöksenteon ja strategian seurannassa sekä yrityksiä tekemään syvällistä data-analyysiä ja esittämään tiedot jatkuvasti päivitettyinä kuvioina. Robonomistin automatisoitua kuviotuotantoa käyttävät myös tutkimuslaitokset ja edunvalvontajärjestöt, jotka seuraavat ja analysoivat markkinoiden trendejä, ja käyttävät palvelua ennusteiden ja raporttien visualisointiin.

Kuluttajahinnat tarkastelussa

Kuluttajahinnat tarkastelussa

Automatisoidun kuviotuotannon esimerkkitoteutuksessa tarkastellaan  kuluttajahintoja:
 • Esimerkissä tutkitaan Tilastokeskuksen tuottamaa kuluttajahintaindeksiä.
 • Tarkastelussa kokonaisindeksin lisäksi päätason hyödykekorit sekä hintoihin eniten vaikuttavat hyödykkeet.
 • Tiedot haetaan kuvioihin automaattisesti joka aamu klo 7.30, jolla varmistetaan tietojen ajantasaisuus.
 • Kuviot ovat interaktiivisia sekä responsiivisia. Niiden ominaisuudet ja ulkoasu; värimääritteet, fontti, logo ja asettelu ovat mukautettavissa aina tarpeen mukaan.
 • Legendan muuttujat on järjestetty viimeisimmän tiedon perusteella suurimmasta pienimpään — poikkeuksena esitetään kokonaisindeksi kaiken edellä, mikäli tämä on kuviossa mukana.
Miten hinnat ovat kehittyneet viime vuosina?
 • Kuluttajahintaindeksistä huomataan hintojen viime vuosien kohoaminen. Kiihtyvä hintojen nousu alkoi jo vuoden 2021 aikana mutta kiihtyi entisestään vuonna 2022. Vuoden 2023 aikana hintojen kohoaminen on rauhoittunut edelliseen vuoteen verrattuna.
Mistä hyödykeryhmistä muutos johtuu?
 • Indeksipistelukuja sekä vuosimuutoksia tarkasteltaessa voidaan huomata miten eri hyödykekorit vaikuttavat kuluttajahintoihin eri tavalla. Painetta hintojen nousuun on vuonna 2022 antanut merkittävästi mm. bensiini ja sähkö, kun vuoden 2023 aikana erityisesti asuntolainojen korot. Myös vuoden 2022 aikana voimakkaasti nousseet elintarvikkeiden hinnat ovat yhä kokonaisindeksiä korkeammalla, mutta trendi on ollut 2023 loppupuolella jopa laskeva.
Syvempi tarkastelun taso paljastaa viime aikaisten kuluttajahintamuutosten takana olevat hyödykkeet:
 • Alla olevaan kuvaajaan on eritelty kuluttajahintoihin eniten vuoden aikana vaikuttaneet hyödykkeet kaikista päätason hyödykekoreista.
 • Tarkastelussa on top 10 kuluttajahintaindeksiin, tuoreimman tiedon mukaan, vaikuttavat hyödykkeet.
 • Suurinta hintapainetta aiheuttavat hyödykkeet ovat valikoitu itseisarvojen perusteella, joten tarkasteluun lukeutuvat sekä eniten hintoja tällä hetkellä nostavat, että laskevat hyödykkeet.

Kuvio kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Tarkastele alla olevien esimerkkien avulla automatioistuja kuvioita.

 • Tiedot päivitetään kuvioihin automaattisesti joka aamu, jotta ajantasaisuus on taattu.
 • Kuviot ovat interaktiivisia sekä responsiivisia. Niiden ominaisuudet ja ulkoasu; värimääritteet, fontti, logo ja asettelu ovat mukautettavissa aina tarpeen mukaan.
 • Legendan muuttujat on järjestetty viimeisimmän tiedon perusteella suurimmasta pienimpään — poikkeuksena esitetään kokonaisindeksi kaiken edellä, mikäli tämä on kuviossa mukana.
 • Kuviot, kuten alla, on mahdollista tuottaa halutulla ulkoasulla, haluttuun julkaisupohjaan, täysin automaattisesti päivittyvinä.
Ensimmäiseen esimerkkiin on nostettu viime vuosien kuluttajahintatietoja. Alla oleviin kuvioihin on tuotu kuluttajahintaindeksin lisäksi kokonaisindeksin eri alaluokat — tarkastelutasoa muuttamalla voidaan nähdä hintapainetta aiheuttavat hyödykkeet.

Miten hinnat ovat kehittyneet viime vuosina?
 • Kuluttajahintaindeksistä huomataan hintojen viime vuosien kohoaminen. Kiihtyvä hintojen nousu alkoi jo vuoden 2021 aikana mutta kiihtyi entisestään vuonna 2022. Vuoden 2023 aikana hintojen kohoaminen on rauhoittunut edelliseen vuoteen verrattuna.

Mistä hyödykeryhmistä muutos johtuu?
 • Indeksipistelukuja sekä vuosimuutoksia tarkasteltaessa voidaan huomata miten eri hyödykekorit vaikuttavat kuluttajahintoihin eri tavalla. Painetta hintojen nousuun on vuonna 2022 antanut merkittävästi mm. bensiini ja sähkö, kun vuoden 2023 aikana erityisesti asuntolainojen korot. Myös vuoden 2022 aikana voimakkaasti nousseet elintarvikkeiden hinnat ovat yhä kokonaisindeksiä korkeammalla, mutta trendi on ollut 2023 loppupuolella jopa laskeva.


Syvempi tarkastelun taso paljastaa viime aikaisten kuluttajahintamuutosten takana olevat hyödykkeet:
 • Alla olevaan kuvaajaan on eritelty kuluttajahintoihin eniten vuoden aikana vaikuttaneet hyödykkeet kaikista päätason hyödykekoreista.
 • Tarkastelussa on top 10 kuluttajahintaindeksiin, tuoreimman tiedon mukaan, vaikuttavat hyödykkeet.
 • Suurinta hintapainetta aiheuttavat hyödykkeet ovat valikoitu itseisarvojen perusteella, joten tarkasteluun lukeutuvat sekä eniten hintoja tällä hetkellä nostavat, että laskevat hyödykkeet.
Alla olevissa esimerkeissä Suomen maakunnille on laskettu inhimillisen kehityksen indeksi YK:n HDI-laskentaa mukaillen. Esimerkin avulla tuodaan esiin erilaisia tapoja soveltaa alueellista tietoa. Maakuntien HDI-tietoja voi tarkastella ja vertailla sekä indeksiarvojen ja ranking-lukujen aikasarjoina, että viimeisintä tietoa karttaesityksinä. Lisäksi karttaesitystavalla on mahdollista tarkastella indeksin muodostamisessä käytettyjä osatekijöitä; elinajanodotetta, alueellista BKT:tä sekä koulutusmittainta. Alla inhimillisen kehityksen indeksilaskennan osatekijät omina karttaesityksinään. Indeksi on koostettu perustuen väestön elinajanodotteeseen ja koulutusaikaan sekä alueiden bruttoarvonlisäyksiin.

Ensimmäiseen esimerkkiin on nostettu viime vuosien kuluttajahintatietoja. Alla oleviin kuvioihin on tuotu kuluttajahintaindeksin lisäksi kokonaisindeksin eri alaluokat — tarkastelutasoa muuttamalla voidaan nähdä hintapainetta aiheuttavat hyödykkeet.

Miten hinnat ovat kehittyneet viime vuosina?

 • Kuluttajahintaindeksistä huomataan hintojen viime vuosien kohoaminen. Kiihtyvä hintojen nousu alkoi jo vuoden 2021 aikana mutta kiihtyi entisestään vuonna 2022. Vuoden 2023 aikana hintojen kohoaminen on rauhoittunut edelliseen vuoteen verrattuna.

Mistä hyödykeryhmistä muutos johtuu?

 • Indeksipistelukuja sekä vuosimuutoksia tarkasteltaessa voidaan huomata miten eri hyödykekorit vaikuttavat kuluttajahintoihin eri tavalla. Painetta hintojen nousuun on vuonna 2022 antanut merkittävästi mm. bensiini ja sähkö, kun vuoden 2023 aikana erityisesti asuntolainojen korot. Myös vuoden 2022 aikana voimakkaasti nousseet elintarvikkeiden hinnat ovat yhä kokonaisindeksiä korkeammalla, mutta trendi on ollut 2023 loppupuolella jopa laskeva.

Syvempi tarkastelun taso paljastaa viime aikaisten kuluttajahintamuutosten takana olevat hyödykkeet:

 • Alla olevaan kuvaajaan on eritelty kuluttajahintoihin eniten vuoden aikana vaikuttaneet hyödykkeet kaikista päätason hyödykekoreista.
 • Tarkastelussa on top 10 kuluttajahintaindeksiin, tuoreimman tiedon mukaan, vaikuttavat hyödykkeet.
 • Suurinta hintapainetta aiheuttavat hyödykkeet ovat valikoitu itseisarvojen perusteella, joten tarkasteluun lukeutuvat sekä eniten hintoja tällä hetkellä nostavat, että laskevat hyödykkeet.

Alla olevissa esimerkeissä Suomen maakunnille on laskettu inhimillisen kehityksen indeksi YK:n HDI-laskentaa mukaillen. Esimerkin avulla tuodaan esiin erilaisia tapoja soveltaa alueellista tietoa. Maakuntien HDI-tietoja voi tarkastella ja vertailla sekä indeksiarvojen ja ranking-lukujen aikasarjoina, että viimeisintä tietoa karttaesityksinä. Lisäksi karttaesitystavalla on mahdollista tarkastella indeksin muodostamisessä käytettyjä osatekijöitä; elinajanodotetta, alueellista BKT:tä sekä koulutusmittainta.

Alla inhimillisen kehityksen indeksilaskennan osatekijät omina karttaesityksinään. Indeksi on koostettu perustuen väestön elinajanodotteeseen ja koulutusaikaan sekä alueiden bruttoarvonlisäyksiin.

Asiakasesimerkeissä nostoja erilaisiin julkaisupohjiin tuotetuista automaattisesti päivittyvistä kuvioista:

Kuviotuotanto laadukkaasti automaattiseksi

Me tarjoamme palveluna automaattisesti päivittyviä ja täysin ylläpidettyjä kuvioita. Dynaamiset kuviot ovat käytettävissä suoraan verkkosivuilla, julkaisussa, esityksissä ja raporteissa, ja ne luodaan visuaalisesti täysin yhteensopivaksi organisaation ulkoasun kanssa. Tarjoamme ratkaisun julkisesta tai organisaation omasta tiedosta luotujen kuvioinnin rakentamiselle ja ylläpidolle. Kuviotuotantopalvelu soveltuu monenlaiseen tiedon visualisoinnin tarpeeseen.

Ota yhteyttä niin kerromme lisää kuviotuotannon mahdollisuuksista!

VALTAVA TIETOVARANTO

Robonomist Datapata tarjoaa pääsyn laajaan valikoimaan erilaisia datalähteitä, kattaen niin kansalliset kuin kansainvälisetkin tietokannat. Yli 80 0000 tietotaulua heti saatavilla Excel-työkaluun.

AJANTASAISUUS

Aina ajantasainen datapankki tehostaa asiantuntijatyötä, eikä äyttäjien ei tarvitse huolehtia datan ylläpidosta tai päivityksistä, sillä Datapata hoitaa nämä tehtävät automaattisesti.

LAATU

Julkisten tiedontuottajien aineistot valmiiksi parsittuna ja vaivattomasti käytettävissä rajattomasti läpi organisaation. Laadukas data mahdollistaa tarkemman analyysin ja paremman päätöksenteon.

Peruspaketti
  • Pääsy 1-10 valitsemaasi datalähteeseen
  • 5 käyttäjää
  • Päivittäiset päivitykset
  • Käyttäjätuki
  • Hinta: alkaen 690 €/kk
  Premium
   • Pääsy 20 datalähteeseen
   • Päivittäiset päivitykset
   • Käyttäjätuki, henkilökohtainen asiakasneuvoja
   • Mahdollisuus räätälöityihin datalähteisiin
   • Hinta: alkaen 2000 €/kk

   *Tietolähteet tällä hetkellä, lisäyksiä tehdään jatkuvasti

   Tietolähteet saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

   • Statistics Finland (StatFin & StatFin archive databases)
   • Statistics Finland municipal data (Key figures & Financial data)
   • Paavo postal code area statistics by Statistics Finland
   • Experimental statistics by Statistics Finland
   • Immigrants and integration database by Statistics Finland
   • Finnish Tax Administration
   • Finnish Centre for Pensions
   • Natural Resources Institute Finland (Luonnonvarakeskus LUKE)
   • Traficom database (The Finnish Transport and Communications Agency)
   • Customs Finland
   • THL Sotkanet
   • Vipunen, Education Statistics Finland
   • Helsingin seudun aluesarjat -tilastotietokanta
   • Helsingin ympäristötilasto
   • Eurostat
   • European Commission Business and consumer surveys
   • World Bank
   • OECD
   • ECB Statistical data warehouse
   • COVID-19 data (THL Epirapo, ECDC, and covid19datahub.io)
   • Statistics Sweden
   • The Swedish National Institute of Economic Research
   • Swedish Agricultural Agency
   • Statistics Norway
   • Statistics Denmark
   • Statistics Iceland
   • Statistics Estonia
   • United Nations Economic Commission for Europe Statistical Database
   • Nordic Statistics Database
   • U.S. Energy Information Administration database
   • FRED, Federal Reserve Economic Data, St. Louis Fed
   • Robonomist’s curated tidy data tables