Tilastotuotannon automatisointi viestinnässä

Helppo ja tehokas palvelu etujärjestöjen tarpeeseen

ROBONOMIST

DATAPATA

Avoin data helppokäyttöisenä palveluna – siististi ja vaivattomasti

Kaikki julkinen data automaattisesti kuvioiksi edullisesti suoraan asiantuntijoiden käyttöön

AUTOMATISOITU KUVIOTUOTANTO

Robonomist tuottaa ajankohtaisia toimialakohtaisia ennusteita, tietosisältöjä ja kuvioita ohjelmistorobottien avulla. Saat käyttöösi organisaatoiden ulkoasuun sopivia automaattisesti päivittyviä kuvioita, joita voi käyttää julkaisuissa ja verkkosivuilla. Data- ja kuviotuotannon rutiinit poistuvat ja tietoon pohjautuva viestintä terävöityy huomattavasti.

ROBOTTIEKONOMISTI

Robottiekonomistin lisäksi Robonomistilla työskentelee aivan oikeita ihmisekonomisteja, joiden asiantuntijaosaaminen on käytössä, jotta voimme tuottaa teidän toimialalle sopivaa ajantasaista tietosisältöä. Meidän tarkoitus on tuottaa merkittävä osa ekonimistityötä robotin avulla, jolloin asiantuntijaosaajat voivat keskittyä ydintehtävään.

JULKINEN DATA YLLÄPIDETTYNÄ PALVELUNA

Robonomist tarjoaa kaiken (*) julkisesti saatavilla olevan datan suoraan organisaatiosi käyttöön. Ylläpidämme julkiset tietolähteet ja automatisoimme siistityn datan toimittamisen valmiissa paketissa sopuhintaan. Datat ovat saatavilla juuri siinä muodossa kuin tarvitset. 

REFERENSSIT

Erikoiskaupan liitolle (ETU ry) olemme tehneet kaikki Tilastot-sivulla olevat kuviot ja dataelementit lukuja ja ennusteita myöten:

https://www.etu.fi/tilastot-ja-tutkimukset/tilastot/erikoiskauppa-yhteensa.html

Palvelualantyönantajajärjestölle (PALTA ry) olemme tehneet laajamittaista automatisoitua kuviotuotantoa niin verkkosivuille, kuin julkaisuihin sekä tuottaneet lisäksi alaa koskevia ennusteita:

https://www.palta.fi/palvelualat-suomessa/robottiekonomisti-palbot/