Robonomist automatisoi asiantuntijatyötä

Manuaalisesta tietojenkäsittelystä automaattiseen tietojenkäsittelyyn

Robonomist rakentaa ratkaisuja tylsän rutiinityön automatisoinniksi. Tavoitteenamme on vapauttaa asiantuntijat arvokkaampiin ja mielekkäämpiin työtehtäviin.

Hyödynnämme datan haussa rakentamaamme tietoalustaa, johon on kytketty runsas määrä tietolähteitä Tullista Euroopan keskuspankkiin. Alustamme on myös joustava ja voimme hyödyntää suljettuja tietokantojakin.

Jalostamme rakentamiemme robottien avulla tietoa käyttö- tai julkaisuvalmiiseen muotoon. Pystymme automatisoimaan koko tuotantoketjun: datan haun, käsittelyn, mallinnuksen ja lopputuotteen muodostamisen. Robotit myös päivittävät analyysin aina ajantasaisiksi tiedon päivittyessä.


Referenssejä

ETLA:n kuukausiraportti -robotti

Kansantaloudellinen kuukausiraportti tulkitsee ytimekkääsi tärkeimmät talousluvut sekä kertoo talouden tilan ja suunnan.

Raportti syntyy ihmisen ja robotin yhteistyönä:

 1. Robotti hakee datat, käsittelee sen ja tekee mekaaniset laskelmat
 2. Ihmiset tulkitsevat ja kirjoittavat analyysin
 3. Robotti koostaa raportin julkaisuvalmiiksi

EK:n Maaraportti-robotti

EK:n halusi tarjota vientiä edistäville matkadelegaatioille tietoa kohdemaista. Rakensimme heille tätä tarkoitusta varten maaraportti-robotin, joka muodostaa Suomen ja vientimaan välisen raportin kuvaamaan keskeisiä tilastotietoja viennin kannalta. Maaraportteja syntyy robotin toimesta kaikille maailman maille ja joka päivä tuoreimmilla tiedoilla.

 • Aina tuoreinta dataa
 • Saatavilla kaikille maille
 • Tietoa useista eri lähteistä
 • Räätälöity asiakkaan tarpeisiin
 • Tekee laskelmat lennosta
 • Raportti rakentuu dynaamisesti datan saatavuuden mukaan
 • Automaattisesti julkaisulaatuinen ulkoasu

Palta Dashboard

Palta halusi parantaa työn tuottavuutta ja ottaa työntekoa tehostavia ratkaisuja käyttöön. Rakensimme tätä varten Paltalle robottiekonomistin, joka koostaa automaattisesti ajan tasalla olevat tiedot palvelualojen keskeisistä tunnusluvuista.

 • Robottiekonomisti nettisivulla – Palbot
 • Palvelualan keskeiset tilastot jatkuvasti ajan tasalla
 • Elementit päivittyvät automaattisesti
 • Hyvin kevyt tekninen toteutus

Kuntakortti

Kuntakortti kokoaa kunnan kehitystä kuvaavat keskeisimmät tilastotiedot yhdellä silmäyksellä samassa paketissa valmiiksi visualisoituna. Robotin tekoäly tarkistaa kunnan tunnusluvut päivittäin. Palvelu on tehty erityisesti kaikille kuntien johtaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. Kuntakortti on hyödyksi myös mm. kuntayhtymille, seutukunnille, seudullisille kehittämisyhtiölle ja maakuntaliitoille.

 • Faktaa kaikista Suomen kunnista
 • Sisältö suuniteltu MDI:n asiantuntijoiden kanssa
 • Tärkeimmät tiedot kuntapäättäjille
 • Robotti päivittää joka päivä
 • Aina tuoreinta dataa
 • Tietoa useista eri lähteistä
 • Yhteensä 1550 sivua
 • Tulostusvalmis julkaisu
 • Räätälöitävissä asiakkaan tarpeisiin

Ilmastoraportti

Juha Itkosen kirjoittama ja Tehokkaan Tuotannon Tutkimussätiön rahoittama keskustelunaloite Välineet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on julkaistu hyö­dyn­täen Robonomistin uu­den­lais­ta monimediatek­niik­kaa. Tekniikka mahdollistaa julkaisun samanaikaisesti sekä printtinä että digitaalisena versiona. Taittoprosessi on automatisoitu siten, ettei digitaaliset formaatit vaadi erillistä työtä, vaan kaikki syntyy yhdellä kertaa.

 • Raportti on luettavissa
  • taitettuna printtinä,
  • responsiivisena nettisivuna,
  • tulostettavana pdf-tiedostona sekä
  • e-kirjojen lukulaitteille sopivassa muodossa
 • Kustannustehokas automatisoitu taittoprosessi
 • Kuvioiden ja talukoiden tiedot on helppo päivittää automaaattisesti uudella datalla
 • Mahdollisuus julkaista hyödyntäen avointa lähdekoodia