Koronaepidemia Suomen kunnissa – päivitys

Johtopäätökset Tartuntoja selittää yhä samat tekijät kuin kesällä Väkiluku, työikäisten osuus ja asumisen ahtaus ennakoivat suurempia tartuntamääriä Kesämökkien määrä, pendelöinti ja ulkomaalaisten osuus eivät itsessään ennakoineet suurempia tartuntamääriä Tampere, Joensuu ja Turku ovat säästyneet yllättävän hyvin tartunnoilta Toinen aalto Elokuun alkupuolella koronaepidemian toisen aallon kynnyksellä tarkastelin Suomen kuntien tartuntamääriä selittäviä Lue lisää…

Kuntien väestöennusteet animoituna

Suomen väestö ikääntyy, mutta erot kuntien välillä ovat valtavia. Tulevina vuosikymmeninä kuntien tilanne uhkaa eriytyä monista syistä. Syntyvyyden lasku, kaupungistuminen ja talouden toimialarakenteen muutos muokkaavat kuntien väestöä eri tavoin. Tilastokeskuksen alueelliset väestöennusteet antavat hyvän kuvan tulevista haasteista. Väestön ikärakenteen lisäksi on tärkeä havainnollistaa myös työllisten osuutta väestössä. Siksi Robonomist on Lue lisää…

Koronaepidemia Suomen kunnissa ja selittävät taustatekijät

Johtopäätökset Koronavirustartuntoja väkilukuun suhteutettuna on enemmän suurissa kunnissa. Tartuntoja on vähemmän korkean huoltosuhteen kunnissa, joissa on paljon nuoria ja vanhuksia suhteessa työikäisiin. Kesämökkien tai -asukkaiden määrä ei ennakoi suurempia tartuntamääriä. Tarkempi kuva kuntien tilanteesta koronavirustilastoa rikastamalla Koronavirus on levinnyt laajasti Suomessa. Tartunnat ovat keskittyneet väkirikkaisiin kuntiin, mutta mitkä muut kuntien Lue lisää…